Algemeen

Domaine Jaurieu, verleent u hierbij toegang tot www.jaurieu.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Domaine de Jaurieu en derden zijn aangeleverd. Domaine de Jaurieu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Domaine de Jaurieu.

Beperkte aansprakelijkheid

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Domaine de Jaurieu dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domaine de Jaurieu dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.