De ultieme test van communicatie. De teams moeten gigantische marionetten laten bewegen om ogenschijnlijk eenvoudige menselijke handelingen uitvoeren.

Leven inblazen in een stapel levensloze objecten is een moeilijke opgave. Puppet Masters is een hele hoop plezier, maar ook een uitdaging om na te denken over de haalbare stappen die nodig zijn.

Heb je ooit overwogen hoeveel individuele stappen er nodig zijn om te lopen? Als je je gewicht verplaatst van het ene been naar het andere moet je je heupen, taille, buik, en rug gebruiken. Extreme concentratie is dus nodig om dit tot een goed einde te coördineren.

Om te slagen moet elk team een ‘zenuwcentrum’ hebben van waaruit ze de bewegingen moeten coördineren met hun collega’s. Puppet Masters is een teamactiviteit waar iedereen een duidelijk zicht op hun rol moet hebben om het grotere plaatje te laten werken.

Ongetwijfeld heb je ooit al eens de 10 meter hoge poppen zien staan aan de zijlijnen van een voetbalveld. Met enige creativiteit dacht je dan wel wat nodig zou zijn om deze reuzen menselijk te maken?

Test de communicatievaardigheden en de procesverbetering van uw team in Puppet Masters. Het is niet allemaal serieuze werk, maar wel pure hilariteit. Beeld je eens in wanneer een collega de controle neemt van een ander lichaamsdeel en pogingen doet om de puppet menselijk te laten handelen zoals het lopen, zwaaien of een kus blazen na te bootsen

In de finale gaat het lachen verder wanneer de teams de uitdagingen te krijgen om populaire dance moves zoals de Gangnam Style uit te voeren!

Plaats: outdoor

Tijdsduur: 2 à 3 u

Richtprijs*: €153,00 per persoon

*Prijs op basis van 20 deelnemers, prijs steeds op aanvraag, enkel op reservatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Richtprijs op basis van 50 deelnemers €92,00 per persoon

puppet-1